صفحه اصلی > توسعه نظارت همگانی > تدابیر و سیاست‌ها > تدابیر و سیایت های سازمان بازرسی در بهره گیری  
تدابیر و سیایت های سازمان بازرسی در بهره گیری

Under Construction

سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است