صفحه اصلی > توسعه نظارت همگانی 

تجدید فعالیت دفتر توسعه نظارت همگانی

بر اساس مفاد بند «الف» ماده 11 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و همین‌طور در راستای سیاست‌های ابلاغی رئیس سازمان بازرسی كل كشور، دفتر توسعه نظارت همگانی از اول آبان 1393 تجدید فعالیت گردید.

سازمان بازرسی کل کشور با راه‌اندازی این دفتر، تلاش می‌کند از توان و ظرفیت تشكل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط برای پیشگیری از وقوع جرم، توسعه فرهنگ قانون‌مداری، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد، جلوگیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط‌زیست و كسب اطلاعات و اخبار ارزیابی‌ها و پیشنهادها در این زمینه بهره‌مند شود.

در این راستا، سازمان بازرسی کل کشور با ایجاد واحدی در ساختار تشكیلاتی خود و تعیین شرح وظایف و نحوه تعامل تشكل‌ها و اشخاص واجد شرایط و نیز ارتباط واحدهای استانی، زمینه را برای نظارت همگانی فراهم می‌نماید. دستورالعمل اجرایی نحوه همكاری تشكل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و افراد واجد‌ شرایط با رعایت مواد قانونی آن، به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

شایان ذکر است: همكاری اشخاص و تشكل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد، آزاد و افتخاری است و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نمی‌كند.

 

 ساختار و جایگاه قانونی

ضوابط و دستورالعمل‌ها

تدابیر و سیاست‌ها

تحقیقات، مقالات و گزارش‌ها

 

توسعه نظارت همگانی
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است