صفحه اصلی > مرکز مطالعات و پژوهش‌ها > درباره مرکز مطالعات 
درباره مرکز مطالعات

درباره مرکز مطالعات و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد

           

مقدمه

مركز مطالعات و پژوهش‌هاي سلامت اداري و مبارزه با فساد با هدف انجام طرح‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي كاربردي و نظري به منظور بهبود وضعيت بازرسي و گزارش‌هاي آن و شناسايي مؤلفه‌هاي بروز فساد و ارائه راهكارهاي ارتقاء سلامت اداري در سازمان بازرسي كل كشور تأسيس شده است. نظارت و بازرسي با توجه به قلمرو وسيع خود، نيازمند مركزي مطالعاتي است كه بتواند در حوزه‌هاي مختلف مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداري به پژوهش و مطالعه اقدام نمايد. به اين ترتيب ضمن افزايش دانش نظري پيرامون نظارت و بازرسي امكان ارتقاء وضعيت گزارش‌هاي بازرسي و به دنبال آن، بهبود سلامت اداري در كشور فراهم خواهد شد.

 

شرح وظايف مركز

مهمترين وظايف مركز مطالعات و پژوهش‌ها به شرح زير مي‌باشد:

   تأمين نيازهاي پژوهشي معاونت‌ها و ادارات كل بازرسي سازمان

   انجام پژوهش‌هاي كاربردي به منظور ارتقاء گزارش‌هاي بازرسي و نظارتي سازمان

   انجام پژوهش‌هاي موردي حسب درخواست رياست و معاونين سازمان

   انجام پژوهش‌هاي نظري و انتشار نتايج آن از طريق چاپ فصلنامه و گزارش پژوهشي

   برقراري زمينه‌هاي لازم براي ارتباط مؤثر پژوهشگران و نخبگان با مركز

   برگزاري همايش‌ها و سمينارها با حضور كارشناسان و پژوهشگران فعال در حوزه بازرسي و نظارت

   ارتباط با مراكز و دفاتر مطالعاتي وپژوهشي فعال در زمينه مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداري

   ايجاد زمينه دسترسي پژوهشگران فعال در حوزه مبارزه با فساد به آثار و متون مربوطه

   فراهم آوردن امكان دسترسي به منابع مورد نياز پژوهشگران از طريق كتابخانه و سايت سازمان بازرسي

 

تماس با مرکز

دكتر حميدرضا ملك‌محمدي

رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي سلامت اداري و مبارزه با فساد

88844614 ـ 61362307

همکاری‌های پژوهشی و فصلنامه دانش ارزيابي

61362161

كتابخانه

61362236-61362249

 

 

 

شعار سال ۱۳۹۹: جهش تولید
گزارش تصویری
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است