• تاریخ انتشار : 1400/06/22 - 13:21
  • تعداد بازدید خبر : 49
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
لرستان

استقرار هیأت بازرسی در اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان

به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان لرستان، هیأت بازرسی این بازرسی‌کل به منظور نحوه تهیه و اجرای طرح‌های آبخیزداری استان لرستان در برنامه ششم توسعه از تاریخ 22-6-1400 لغایت 1-8-1400 در اداره‌کل منابع ‌طبیعی و آبخیزداری استان لرستان مستقر است.

چنانچه کارکنان و شهروندان محترم درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای 136 تماس بگیرند.

ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی‌کل کشور به‌ نشانی اینترنتی زیر، آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.

http://shekayat.bazresi.ir

 

کلمات کلیدی
فرزانه سادات سجادی
تهیه کننده:

فرزانه سادات سجادی