بازرسی کل استان اردبیل
صفحه اصلي > اخبار > بازرسی کل استان اردبیل  
14:10 - 1397/02/23 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:8 - 1397/02/23 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:28 - 1397/01/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:20 - 1397/01/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:17 - 1397/01/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:14 - 1397/01/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:12 - 1397/01/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:10 - 1397/01/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:8 - 1397/01/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
16:7 - 1393/10/29 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
16:6 - 1393/10/29 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
15:56 - 1393/10/29 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
12:59 - 1393/08/20 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
اردبيل
استقرار هيأت بازرسي در اداره كل تامين اجتماعي استان اردبيل
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، هيأت بازرسي اداره كل بازرسي استان اردبيل از تاريخ 93/7/1 لغايت 93/7/30 در اداره كل تامين اجتماعي اين استان مستقر است.
10:30 - 1393/07/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
اردبيل
استقرار هيأت بازرسي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان اردبيل
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، هيأت بازرسي اداره كل بازرسي استان اردبيل از تاريخ 93/7/1 لغايت 93/7/30 در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اين استان مستقر است.
10:27 - 1393/07/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
اردبیل
استقرار هيأت بازرسي در شركت سرمايه‌گذاري سهام عدالت استان اردبيل
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، هيأت بازرسي اداره كل بازرسي استان اردبيل از تاريخ 93/7/5 لغايت 93/8/8 در شركت سرمايه‌گذاري سهام عدالت اين استان مستقر است.
9:49 - 1393/07/19 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
شعار سال 97
گزارش تصویری
محتويات مرتبط
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است