بازرسی کل استان خراسان جنوبی
صفحه اصلي > اخبار > بازرسی کل استان خراسان جنوبی  
اخبار بازرسی کل استان
15:59 - 1395/10/26 - تعداد نظرات : 0 ادامه خبر >>

انتصاب سرپرست بازرسی کل استان خراسان جنوبی
سرپرست بازرسی کل استان خراسان جنوبی منصوب شد.
13:37 - 1395/05/25 - تعداد نظرات : 0 ادامه خبر >>
15:57 - 1394/05/17 - تعداد نظرات : 0 ادامه خبر >>
استقرار بازرسی کل استان
14:31 - 1395/11/16 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:33 - 1395/11/06 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
12:8 - 1395/10/22 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
12:7 - 1395/10/22 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
12:6 - 1395/10/22 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
13:49 - 1395/08/11 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
14:35 - 1395/07/13 - تعداد نظرات : 0 ادامه >>
شعار سال 96
گزارش تصویری
محتويات مرتبط
سخن روز
مقام معظم رهبری: توقع من اجرای تصمیمات قاطع، عملی و بدون ملاحظه در مبارزه با فساد است